Tájékoztató a 2018. 11. 29-i Közgyűléshez

 Tájékoztató, a 2018. 11. 29-én tartandó közgyűléshez.

Ez a tájékoztató a 2018. 11. 12-én készült meghívó elengedhetetlen része.

Tisztelt Szövetkezeti tagok, Tulajdonosok!

  1. napirendi pontnak megfelelően, szavazni fogunk a 2006-óta Szövetkezetünk épületeibe költözött új Tulajdonosok szövetkezeti tag felvételéről.

Lsztv. 4 §. 2. bekezdés j) pontja értelmében, szükséges a közgyűlés hozzájárulása.

 

  1. napirendi pontnak megfelelően, a Lakásfenntartó Szövetkezeteknek EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően a belső adatvédelmi nyilvántartások szabályait kell módosítani – melynek végleges formáját az Alapszabályban rögzítjük. 2018. január elején minden Tulajdonos kap egy nyilatkozati lapot, amit értelem szerűen vissza kell küldeni az irodának. Személyesen az irodába, vagy emailen. FONTOS, mivel az adatszolgáltatással fogják megerősíteni tagságukat, vagy ennek hiányába kizárják magukat. Erről bővebb tájékoztatást adunk, most a közgyűlésen, valamint a nyilatkozati lap kiküldésekor, kisérő levélben.
  2. napirendi pontnak megfelelően, az Alapszabály módosítást kell megszavaznunk, az Alapszabály módosítási pontokat külön lapon felsoroltuk. „Alapszabály módosítás” lap része a tájékoztatónak, ezzel a meghívó elválaszthatatlan része is.

Jógi képviselőnk elmagyarázza a módosítások szükségességét és értelmezését.

 

  1. napirendi pontnak megfelelően szavazunk a 4. napirendi pontban elfogadott módosításokkal elkészült egységes Alapszabályról.

Tervezett egységes Alapszabály olvasható a vplsz.hu honlapon, valamint az irodában. Az irodában költség ellenében át is vehető.

 

  1. napirendi pontnak megfelelően,

Szavazunk a lépcsőházanként kötött OTP-LTP futamidő lejárta után felvehető maximális összeg felvételéről, hogy a lépcsőházban a lift elektronikus felújítását (vezérlését), valamint a lift belső ajtajának, burkolatának felújítását és a kapualj burkolását elvégezhessük. A kölcsön visszafizetéséhez közös költség felújítási alapját emelhessük 2019 júniusától havi kettőezer forinttal.

 

A lépcsőházakra kötött 26 darab, 11773999-19961446 (3.433.000,- Ft), -19961453 (3.433.000,- Ft), -19961460 (3.433.00,- Ft), -19961477 (3.433.000,- Ft), -19961484 (3.433.000,- Ft), -19961491 (3.433.000,- Ft), -19961501 (3.433.000,- Ft), -19961518 (2.746.000,- Ft), -19164450 (3.525.000,- Ft), -19164467 (3.433.000,- Ft), -19164474 (3.433.000,- Ft), -19164481 (3.433.000,- Ft), -19164498 (3.433.000,- Ft), -19164553 (3.433.000,- Ft), -21298015 (3.433.000,- Ft), -21298022 (3.433.000,- Ft), -19961415 (3.433.000,- Ft), -19961422 (3.433.000,- Ft), -19961439 (3.433.000,- Ft), -19164560 (3.433.000,- Ft), -19164577 (3.433.000,- Ft), -19164584 (3.433.000,- Ft), -19164591 (3.433.000,- Ft), -19164601 (3.433.000,- Ft), -19164443 (4.119.000,- Ft), -19164436 (4.119.000,- Ft) számú OTP-LTP lejártával jogszabálynak megfelelően lakástakarék, lakás kölcsön szerződés megköthető.

A lakástulajdonosok határoznak, hogy a lift és a lépcsőházban történő felújítási munkálatok finanszírozásához a fent felsorolt lépcsőházakra felvehető, lakástakarék, lakás kölcsön maximális összegét vegye fel a Lakásszövetkezet az OTP Lakástakarék Zrt-től. A kölcsönszerződés aláírására felhatalmazzák Német Ferencet a Lakásszövetkezet elnökét.

A tulajdonosok vállalják a kölcsön visszafizetését, és tudomásul veszik, hogy elmaradás esetén a rájuk eső kölcsönrész közös költségként behajtható.

A tulajdonosok vállalják a lakástakarék, lakáskölcsön szerződések havi összegének, illetve a kölcsön havi kamatának megfizetését a Lakásszövetkezet 11703006—20009740 számlájáról. A közös költség felújítás alap emelése fedezetet nyújt a havi adósságszolgálat 110%-ra. Tulajdonosok vállalják a közös költség felújítási alapjának emelését a futam idő végéig.

Megbízzák a Lakásszövetkezet elnökét, hogy a kölcsön futamideje alatt a teljes számlaforgalom az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlákon történjen.

A tulajdonosok felhatalmazzák a Lakásszövetkezet elnökét, hogy a Lakásszövetkezet képviseletében hozzájáruljon, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a Lakásszövetkezet bankszámláit megterhelje a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesülése érdekében.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Veres Péter Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatósága nevében

Budapest, 2018.11.12.                                                                    Német Ferenc elnök s.k.