Éves lomtalanítás a III. kerületben

 

2019. április 16. és 26-a között megkezdődik a III. kerületben az éves nagy lomtalanítás!

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levélben megjelölt napon,

18 óra után készítsék ki a lomokat!

______________________________________________________________________________________________________________________

Kérjük, ne helyezzenek ki:

a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot