Üdvözöljük Honlapunkon

Üdvözöljük a Veres Péter Lakásfenntartó Szövetkezet honlapján!

A Szövetkezet Veres Péterről lett elnevezve.

Veres Péter (Balmazújváros1897január 6. – Budapest1970április 16.) író, politikus, honvédelmi miniszter  volt 19471948 között.

Író volt, azaz író is volt, méghozzá érdekesen fogalmazó. Fontos kérdéseket vitató író, akinek ugyanúgy műfaja az elbeszélő próza, mint az elmélkedő publicisztika, sőt fiatalabb korában még verseket is írt, mégis ez az egész nagy irodalmi életmű csak az egyik megnyilvánulása volt közéleti tevékenységének, eszköz a társadalmi, erkölcsi, néha filozófiát súroló vitaanyag kifejtéséhez. Politikus volt, államférfi a szó legeredetibb és legpátoszteljesebb értelmében, és sokoldalú közéleti tevékenységének az egyik formája volt az irodalom.

Élete kalandos és tanulságos regény, az első felét meg is írta még negyvenéves korában Számadás című önéletrajzában.

Részlet a Számadás című Önéletrajzból:

Veres Péter: Számadás

1914 augusztus
 
Közben készült a világháború. Én természetesen békepárti, mint akkor nevezték „pacifista” voltam, de ez nem jelentett semmit. Sokkal jobban elfoglalt az irodalom és a szocializmus utáni rajongás, semhogy ezzel törődhessem. Különben is ekkor már erősen azon az úton voltam, hogy papirosember legyek. Elolvastam ugyan a híreket, felizgattak a lázító vezércikkek, de már a Balkán-háború és az azutáni külpolitikai események nem túlságosan érdekeltek. Az ipari munkásság 1913-as tömegsztrájk-készülődésének bukása után még inkább a tudományos és irodalmi érdeklődésem foglalt  le.
Így a háború kitörését is mint egy nagy szenzációt, nem pedig mint lelki élményt, lelki forradalmat éreztem. Azért mondom, hogy „szenzációt”, mert én mint 17 éves, tehát még messze a katonakortól,  ösztönszerűen úgy éreztem vele szemben, mint a lúdtalpas polgár a kávéház sarkában: nagy dolog lesz, de nem érint engem, ebbe a sarokba nem jöhet be.

Alakja odatartozik nemzedékének magyar történelméhez. Írói arcképe nélkül lehetetlenség elmondani az új magyar irodalom történetét. Ma már csak azoknak Péter bácsi, akik személyesen ismerték, a következő nemzedékeknek már nemzeti klasszikus.

A Szövetkezet 1978-ban alakult, és azóta is működik.