12. évi CLXXXV

TISZTELT TULAJDONOSOK!

Tájékoztatjuk önöket a hulladékról szóló CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet 271/2001. ( XII. 21.) Korm. rendelet 2.  § ( 2. ) bekezdése alapján az illegálisan, vagyis arra a célra nem kijelölt területen elhelyezett szemét miatt hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint bizonyos esetekben a települési önkormányzat jegyzője jogosult.

 

A hulladékgazdálkodási alapbírság legmagasabb mértéke:

a hulladékok kezelésével kapcsolatos, jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt besorolási kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése, a rendelkezések egyéb megsértése esetén a bírság összege:   9 000 Ft

 

Szeretnénk ennek elkerülése végett, újra meghirdetni az ingyenes elszállítást!

Kérjük azon Tulajdonosok jelentkezését, akiknek felesleges bútoruk, vagy kidobandó tárgyai vannak és szeretnék elszállíttatni, jelezzék előtte 2-3 nappal az irodán, vagy telefonon

a  0630/311-0105-ös számon továbbá a vplsz@freemail.hu email címen is jelezhetik az elszállítási igényüket!